TRUNG Á- CON ĐƯỜNG TƠ LỤA HUYỀN THOẠI

Sắp xếp theo:
Tour con đường tơ lụa 19/06/2023 - 2 nước Trung Á Tour con đường tơ lụa 19/06/2023 - 2 nước Trung Á
SALE
178.000.000₫ 219.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Turkmenistan- Uzbekistan – Tajikistan- Kyrgyzstan – Kazakhstan

Ngày đi: 28/03/2023

Ph.tiện: Máy bay

Con đường tơ lụa 24/09/2023 - 5 nước Tây Á  đến Trung Á 22 ngày Con đường tơ lụa 24/09/2023 - 5 nước Tây Á  đến Trung Á 22 ngày
SALE
189.000.000₫ 249.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Georgia- Azerbaijan- Kazakhstan - Kyrgyzstan– Uzbekistan

Ngày đi: 24/09/2022

Ph.tiện: Máy bay

Con đường tơ lụa 11/05/2023 - 5 nước Tây Á  đến Trung Á 22 ngày Con đường tơ lụa 11/05/2023 - 5 nước Tây Á  đến Trung Á 22 ngày
SALE
189.000.000₫ 249.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Georgia- Azerbaijan- Kazakhstan - Kyrgyzstan– Uzbekistan

Ngày đi: 11/05/2023

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 21/03/2023 - 5 nước Tây Á  đến Trung Á 22 ngày Tour con đường tơ lụa 21/03/2023 - 5 nước Tây Á  đến Trung Á 22 ngày
SALE
189.000.000₫ 249.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Georgia- Azerbaijan- Kazakhstan - Kyrgyzstan– Uzbekistan

Ngày đi: 21/03/2023

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 30/09/2023 - 5 nước Trung Á Tour con đường tơ lụa 30/09/2023 - 5 nước Trung Á
SALE
178.000.000₫ 219.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Turkmenistan- Uzbekistan – Tajikistan- Kyrgyzstan – Kazakhstan

Ngày đi: 30/09/2023

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 19/05/2023 - 5 nước Trung Á Tour con đường tơ lụa 19/05/2023 - 5 nước Trung Á
SALE
178.000.000₫ 219.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Turkmenistan- Uzbekistan – Tajikistan- Kyrgyzstan – Kazakhstan

Ngày đi: 19/05/2023

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 28/03/2023 - 5 nước Trung Á Tour con đường tơ lụa 28/03/2023 - 5 nước Trung Á
SALE
178.000.000₫ 219.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Turkmenistan- Uzbekistan – Tajikistan- Kyrgyzstan – Kazakhstan

Ngày đi: 28/03/2023

Ph.tiện: Máy bay