Địa điểm

KHÁM PHÁ PHƯƠNG BẮC

Tour vip Hà Nội-Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc-3N 1.1.2021

 • oto
 • oto
3.500.000₫
 • 1/1/2021 Lịch khởi hành: 1/1/2021
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
2.900.000₫

Hà Nội - Hà Giang - Sapa -Fansipan- 5N KH 13/2 M2 Tết

 • oto
 • oto
7.990.000₫
 • 31/12|16/1|12.13/2|20/3|17.29/4 Lịch khởi hành: 31/12|16/1|12.13/2|20/3|17.29/4
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
6.390.000₫

Hà Nội - Hà Giang - Sapa -Fansipan- 5N KH 12/2 M1 Tết

 • oto
 • oto
7.990.000₫
 • 31/12|16/1|12.13/2|20/3|17.29/4 Lịch khởi hành: 31/12|16/1|12.13/2|20/3|17.29/4
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
6.390.000₫

Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn - 6N-KH 12/2 M1 tết

 • oto
 • oto
7.990.000₫
 • 30/12|21/1|12/2|18/3|17/4|29/4 Lịch khởi hành: 30/12|21/1|12/2|18/3|17/4|29/4
 • 06n05đ Thời gian: 06n05đ
6.500.000₫

PAT.ĐB.006 | Hà Nội-Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc-3N

 • oto
 • oto
2.590.000₫
 • 13.14/2|5.19/3 Lịch khởi hành: 13.14/2|5.19/3
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
2.290.000₫

PAT.ĐB.005 | Hà Nội-Tuyên Quang - Đồng Văn - Mèo Vạc-4N

 • oto
 • oto
 • 22/1|13.14/2|4.18/3|17.30/4 Lịch khởi hành: 22/1|13.14/2|4.18/3|17.30/4
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.600.000₫

PAT.ĐB.001 | Hà Nội-Bắc Kạn-Cao Bằng-Lạng Sơn-Mẫu Sơn-5N

 • oto
 • oto
5.990.000₫
 • 17.31/12|14/1|13/2|11/3|17.29/4 Lịch khởi hành: 17.31/12|14/1|13/2|11/3|17.29/4
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0966143000
x