Địa điểm

DU LỊCH NGỌC CHIẾN

Hà Nội - Tà Xùa - Ngọc Chiến 3n2đ - Thứ 7 hàng tuần

 • oto
 • oto
2.390.000₫
 • thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 7 hàng tuần
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
2.190.000₫

Hà Nội - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Tam Đường - Lai Châu 4n3đ - thứ 5 hàng tuần

 • oto
 • oto
 • thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.990.000₫

Tam Đường - Lai Châu 3đ2n | Tối thứ 6 hàng tuần

 • oto
 • oto
 • thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 6 hàng tuần
 • 3D2N Thời gian: 3D2N
2.600.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/6-16/6/2021- xe 16 chỗ

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/6/2021 Lịch khởi hành: 12-16/6/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/6-16/6/2021- xe tự lái

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/6/2021 Lịch khởi hành: 12-16/6/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/5-16/5/2021- xe 16 chỗ

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/5/2021 Lịch khởi hành: 12-16/5/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/5-16/5/2021- xe tự lái

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/5/2021 Lịch khởi hành: 12-16/5/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/4-16/4/2021- xe tự lái

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 12/04/2021 Lịch khởi hành: 12/04/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/4-16/4/2021- xe 16 chỗ

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 12/04/2021 Lịch khởi hành: 12/04/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 29/4-3/5/2021- xe 16 chỗ

 • oto
 • oto
6.990.000₫
 • 29/04/2021 Lịch khởi hành: 29/04/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.590.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0966143000
x