Địa điểm

DU LỊCH NGỌC CHIẾN

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 22/12/2021- xe 16 chỗ

 • oto
 • HAN SGN DAD
 • oto
6.990.000₫
 • 22/12/2021 Lịch khởi hành: 22/12/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/7-16/7/2021- xe tự lái

 • oto
 • HAN SGN DAD
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/6/2021 Lịch khởi hành: 12-16/6/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.590.000₫

Hà Nội - Tà Xùa - Ngọc Chiến 3n2đ - Thứ 7 hàng tuần

 • oto
 • HAN SGN DAD
 • oto
2.390.000₫
 • thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 7 hàng tuần
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
2.190.000₫

Hà Nội - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Tam Đường - Lai Châu 4n3đ - thứ 5 hàng tuần

 • oto
 • HAN
 • oto
 • thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.990.000₫

Tam Đường - Lai Châu 3đ2n | Tối thứ 6 hàng tuần

 • oto
 • HAN
 • oto
 • thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 6 hàng tuần
 • 3D2N Thời gian: 3D2N
2.600.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/6-16/6/2021- xe 16 chỗ

 • oto
 • HAN SGN DAD
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/6/2021 Lịch khởi hành: 12-16/6/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.590.000₫

Caravan Tây Bắc mùa hoa nở 12/6-16/6/2021- xe tự lái

 • oto
 • HAN SGN DAD
 • oto
6.990.000₫
 • 12-16/6/2021 Lịch khởi hành: 12-16/6/2021
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.590.000₫

PAT.TB.011 | Hà Nội - Tà Xùa - Mộc Châu - 3N

 • oto
 • oto
 • thứ7hàngtuần Lịch khởi hành: thứ7hàngtuần
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
1.999.000₫

PAT.TB.010 | Hà Nội - Mộc Châu - Mai Châu - 3N - kh:  30/4;1/5

 • oto
 • oto
 • 30/4|1/5 Lịch khởi hành: 30/4|1/5
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
2.099.000₫

PAT.TB.005 | Hà Nội - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Sapa - 4N - 18,30/4

 • oto
 • oto
 • 18.30/4 Lịch khởi hành: 18.30/4
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.790.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983643308
x