Pattours.net trang du lịch nội địa của Thiên đường Á Châu

ĐẶT TOUR NGAY!

Hơn 500 tours du lịch Việt Nam và Quốc tế

Tour Đoàn Riêng

Tour thiết kế cho đoàn riêng từ 10 người trở lên

Tour kích cầu nội địa Giá giảm từ 20-40%

CHÙM TOUR KÍCH CẦU NỘI ĐỊA GIẢM 20-40%

Phú Yên - Quy Nhơn - 4N3D (Khởi hành: 13/06/2020)

 • oto
 • oto
 • 13/06/2020 Lịch khởi hành: 13/06/2020
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
4.990.000₫

Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - 4N3D

 • oto
 • oto
 • 28.05 | 25.06 | 23.07 | 27.08 | 24.09 | 08-22.10 | 05-19.11 | 03-17-31.12 Lịch khởi hành: 28.05 | 25.06 | 23.07 | 27.08 | 24.09 | 08-22.10 | 05-19.11 | 03-17-31.12
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.990.000₫

Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - SaPa - 5N4D (Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần)

 • oto
 • oto
 • thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.950.000₫

Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - 5N4D (Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần)

 • oto
 • oto
 • thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.990.000₫

Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - 5N4D

 • oto
 • oto
 • 14.5|28.5|11.6|25.6|9.7|23.7|13.8|27.8|10.9|24 Lịch khởi hành: 14.5|28.5|11.6|25.6|9.7|23.7|13.8|27.8|10.9|24
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.690.000₫

Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - 5N4D (Khởi hành 11;25/6)

 • oto
 • oto
 • 14-28.5|11-25.6|9-23.7|13-27.8|10-24.9|8-22.10|5-19.11|3-17-31-31.12 Lịch khởi hành: 14-28.5|11-25.6|9-23.7|13-27.8|10-24.9|8-22.10|5-19.11|3-17-31-31.12
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.690.000₫

Hà Nội - Ngọc Chiến - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - 5N4D (Khởi hành 16/7)

 • oto
 • oto
 • 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12 Lịch khởi hành: 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.490.000₫

Hà Nội - Ngọc Chiến - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - 5N4D (Khởi hành 18/6)

 • oto
 • oto
 • 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12 Lịch khởi hành: 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.490.000₫

Sài Gòn - Mũi Né - Đồi Cát Bay - 3N2D (Khởi hành 10;24/7)

 • oto
 • oto
 • 15-29.5|12-26.6|10-24.7|7-14-21.8 Lịch khởi hành: 15-29.5|12-26.6|10-24.7|7-14-21.8
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
4.800.000₫

Sài Gòn - Mũi Né - Đồi Cát Bay - 3N2D (Khởi hành 12;22/6)

 • oto
 • oto
 • 15-29.5|12-26.6|10-24.7|7-14-21.8 Lịch khởi hành: 15-29.5|12-26.6|10-24.7|7-14-21.8
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
4.800.000₫

Sài Gòn - Rạch Giá - Khám phá Nam Du - 3N3D (Khởi hành 9;23/7)

 • oto
 • oto
 • 14-28.5|11-25.6|9-23.7|6-20.8|3-17.9 Lịch khởi hành: 14-28.5|11-25.6|9-23.7|6-20.8|3-17.9
 • 03n03đ Thời gian: 03n03đ
4.190.000₫

Sài Gòn - Rạch Giá - Khám phá Nam Du - 3N3D (Khởi hành 11;25/6)

 • oto
 • oto
 • 14-28.5|11-25.6|9-23.7|6-20.8|3-17.9 Lịch khởi hành: 14-28.5|11-25.6|9-23.7|6-20.8|3-17.9
 • 03n03đ Thời gian: 03n03đ
4.190.000₫

Tour Miền Bắc

Khám phá phương Bắc đặc sắc văn hóa

Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - 4N3D

 • oto
 • oto
 • 28.05 | 25.06 | 23.07 | 27.08 | 24.09 | 08-22.10 | 05-19.11 | 03-17-31.12 Lịch khởi hành: 28.05 | 25.06 | 23.07 | 27.08 | 24.09 | 08-22.10 | 05-19.11 | 03-17-31.12
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.990.000₫

Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - SaPa - 5N4D (Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần)

 • oto
 • oto
 • thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
4.950.000₫

Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - 5N4D (Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần)

 • oto
 • oto
 • thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 5 hàng tuần
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.990.000₫

Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - 5N4D

 • oto
 • oto
 • 14.5|28.5|11.6|25.6|9.7|23.7|13.8|27.8|10.9|24 Lịch khởi hành: 14.5|28.5|11.6|25.6|9.7|23.7|13.8|27.8|10.9|24
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.690.000₫

Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - 5N4D (Khởi hành 11;25/6)

 • oto
 • oto
 • 14-28.5|11-25.6|9-23.7|13-27.8|10-24.9|8-22.10|5-19.11|3-17-31-31.12 Lịch khởi hành: 14-28.5|11-25.6|9-23.7|13-27.8|10-24.9|8-22.10|5-19.11|3-17-31-31.12
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.690.000₫

Hà Nội - Ngọc Chiến - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - 5N4D (Khởi hành 16/7)

 • oto
 • oto
 • 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12 Lịch khởi hành: 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.490.000₫

Hà Nội - Ngọc Chiến - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - 5N4D (Khởi hành 18/6)

 • oto
 • oto
 • 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12 Lịch khởi hành: 21.5|18.6|17.7|20.8|17.9|15.10|12-26.11|10-31.12
 • 05n04đ Thời gian: 05n04đ
5.490.000₫

Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - SaPa -5N4D (Khởi hành 9;23/7)

 • oto
 • oto
 • 28.5|11-25.6|9-23.7|13-27.8|10-24.9|8-22.10|5-19.11|3-17-31.12 Lịch khởi hành: 28.5|11-25.6|9-23.7|13-27.8|10-24.9|8-22.10|5-19.11|3-17-31.12
 • 5N4D Thời gian: 5N4D
4.990.000₫

Combo Du Lịch

Bộ sản phẩm tour combo, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khác hàng

Combo Du Lịch Quy Nhơn 4N3D

 • oto
 • oto
 • 10.06 Lịch khởi hành: 10.06
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
3.790.000₫

Combo Du Lịch Tuy Hòa 4N3D

 • oto
 • oto
 • 11.06 | 18.06 Lịch khởi hành: 11.06 | 18.06
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
2.890.000₫

Combo Du Lịch Phú Quốc 4N3D

 • oto
 • oto
 • 17.06 | 19.06 | 22.06 | 23.06 Lịch khởi hành: 17.06 | 19.06 | 22.06 | 23.06
 • 04n03đ Thời gian: 04n03đ
2.290.000₫

Combo Du Lịch Phú Quốc 3N2D

 • oto
 • oto
 • 11.06 | 13.06 Lịch khởi hành: 11.06 | 13.06
 • 03n02đ Thời gian: 03n02đ
2.090.000₫

Tour Đoàn Riêng

Tour thiết kế cho đoàn riêng từ 10 người trở lên

Cảm hứng du lịch

Thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực, các sự kiện và lễ hội tại các điểm đến Việt nam, Đông Nam Á và Thế Giới

Top 5 điểm đến ngắm lúa chín Tây Bắc

Top 5 điểm đến ngắm lúa chín Tây Bắc

Top 5 điểm đến ngắm lúa chín Tây Bắc Cứ đến độ tháng 9, tháng 10 hàng năm, mùa lúa chín vàng khắp ...

Lạc bước vào thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa

Lạc bước vào thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa

Với hơn 300.000 gốc hồng đủ loại trải dài trên diện tích 50.000m2, thung lũng hoa hồng tại Sa Pa (Lào ...

Lấp lánh những ô màu - Tây Bắc mùa nước đổ

Lấp lánh những ô màu - Tây Bắc mùa nước đổ

Nhắc đến Tây Bắc là gợi nhớ đến một vùng đất kỳ vĩ, với những nét đẹp hoang sơ và trường tồn với thời ...

Đặc trưng ẩm thực Bắc Kạn

Đặc trưng ẩm thực Bắc Kạn

Đặc Trưng Ẩm Thực Bắc Cạn Không chỉ sở hữu nhiều cảnh đẹp nên thơ trữ tình, Bắc Kạn còn là điểm du...

Top địa điểm du lịch Bắc Kạn bạn không thể bỏ lỡ

Top địa điểm du lịch Bắc Kạn bạn không thể bỏ lỡ

Top 8 Địa Danh Du Lịch Bắc Cạn Bạn Không Thể Bỏ Qua Bắc Kạn thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam nổi tiếng...

Top 8 Địa điểm du lịch Cao Bằng - Bạn không thể bỏ qua

Top 8 Địa điểm du lịch Cao Bằng - Bạn không thể bỏ qua

Top 8 Địa Điểm Du Lịch Cao Bằng - Bạn Không Thể Bỏ Qua Cao Bằng là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc ...

Nên đi Quần đảo Cát Bà - Hạ Long vào thời điểm nào?

Nên đi Quần đảo Cát Bà - Hạ Long vào thời điểm nào?

Đảo Cát Bà là hòn đảo du lịch lớn trong trong quần thể gồm 367 đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Cát Bà – Hải...

Top 10 địa điểm du lịch Hải Phòng bạn không thể bỏ qua

Top 10 địa điểm du lịch Hải Phòng bạn không thể bỏ qua

Hải Phòng còn được gọi là Thành phố Hoa phượng đỏ, là thành phố cảng lớn nhất phía Bắc. Là trung tâm d...

Ẩm thực Hải Phòng - Ăn hoài chưa hết

Ẩm thực Hải Phòng - Ăn hoài chưa hết

“Hải Phòng là đất ăn chơi” - thành phố hoa phượng đỏ không chỉ là mảnh đất thú vị với rất nhiều điểm đ...

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0966143000
x